Kontoret blir bättre och bättre

Att arbeta på kontor har många bra och positiva fördelar. Teknikens stora framsteg och nya verktyg har lett till att kontorsmiljöer har förändrats och förbättrats väsentligt. De som länge har arbetat på kontor har fått uppleva många stora förändringar under de senaste åren. En stor och uppskattad förändring inom it är Wi-Fi, Wireless Fidelity, teknik för trådlösa nätverk. Det trådlösa systemet kopplar samman datorer utan ledningar eller kablar. Det trådlösa nätverket ger de anställda enkel och smidig åtkomst till dokument, […]

Continue reading »