Ett aktivt sexliv bra för hälsan

På grund av stressen i vardagen är det många par som väljer bort regelbundet sex. Detta skapar en ond cirkel, eftersom regelbundet sex faktiskt hjälper med att minska stressen i vardagen, och gör att den känns lite lättare. Det finns fler hälsovinster med ett aktivt sexliv, så det finns ingen anledning till att inte göra sex till en av dina favoritaktiviteter i vardagen.

Till att börja med kan sex som sagt minska stress. När man har sex frigörs ämnen i kroppen som har en lugnande effekt, och som hjälper dig att hantera vardagsstressen bättre. Ämnena påverkar också blodtrycket positivt, eftersom mindre stress betyder lägre blodtryck. Något som ofta är förknippat med stress är huvudvärk, och enligt en amerikansk studie om migrän kan sex även hjälpa mot det. Studien visade att hälften av försökspersonerna med migrän upplevde att besvären minskade efter sex.

Andra ämnen som frigörs under sex är endorfiner och andra så kallade ”lyckohormoner” som gör att du känner dig glad. Studier har visat att kvinnor känner sig gladare efter sex inte bara samma dag, utan även dagen efter. Genom att ha sex två eller tre gånger i veckan kan man med andra ord förbättra sitt humör betydligt.love-163690_1280

Studier visar också att man kan förbättra sitt utseende genom sex. En undersökning av den brittiske forskaren David Weeks visade nämligen att människor i åldrarna 40-50, som hade sex ungefär 50 procent mer än de övriga deltagarna i undersökningen i deras åldersgrupp, uppfattades av andra se mellan fem och sju år yngre ut än de faktiskt var.

Sex fungerar också som en form av träning. I genomsnitt förbränner man 150 kalorier under en halvtimmes aktivt sex, vilket kan liknas vid olika former av konditionsträning. Dessutom gör de tunga andetagen man tar under sex att blodet syresätts och kroppen slappnar av, vilket är bra för hjärtat. En orgasm är ännu bättre för hjärtat, eftersom det under orgasmen friges hormoner som oxytocin och DHEA. De kan hjälpa till med att förebygga hjärtproblem.

Slutligen finns ytterligare en stor hälsofördel med att ha sex regelbundet. Flera undersökningar pekar nämligen på att ett aktivt sexliv kan förebygga cancer, särskilt bröstcancer. Så sätt igång och aktivera ditt sexliv! Du hittar allt du behöver på Vuxen.se.