Kontoret blir bättre och bättre

Att arbeta på kontor har många bra och positiva fördelar. Teknikens stora framsteg och nya verktyg har lett till att kontorsmiljöer har förändrats och förbättrats väsentligt. De som länge har arbetat på kontor har fått uppleva många stora förändringar under de senaste åren. En stor och uppskattad förändring inom it är Wi-Fi, Wireless Fidelity, teknik för trådlösa nätverk. Det trådlösa systemet kopplar samman datorer utan ledningar eller kablar. Det trådlösa nätverket ger de anställda enkel och smidig åtkomst till dokument, e-post och andra nätvärksresurser så att de kan befinna sig vart som helst på kontoret. Företaget kan dessutom minska sina kostnader med hänsyn till kabeldragningar vid utbyggnader, ombyggnader eller flytt.
Arbetsplatsen anpassas till våra behov
Företagen har under de senaste åren tagit större ansvar vad gäller arbetsmiljö och försöker därmed att skapa bättre och hälsosammare arbetsplatser. En stor favorit bland de som arbetar med datorer är det höj- och sänkbara bordet. Fördelen med dessa bord är att man kan växla mellan sittande och stående arbetsställning. Forskningen säger att man inte bör arbeta i sittande ställning mer än två timmar i följd. Ett minskat stillasittande med två timmar per dag minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar som diabetes. När man står upp får kroppen bättre hållning och man förbrukar tre gånger så mycket mer energi än när man sitter ner.

En annan favorit som uppskattas väldigt mycket på arbetsplatserna är tillgången till fruktkorgar. Arbetsdagarna kan kännas långa och krävande, men med lite frukt kan många uppleva ny energi och återfå sin arbetslust. Studier och forskning visar dessutom att frukt bidrar till att skydda mot sjukdomar, som bland annat olika typer av cancer, diabetes med mera.dv2171019

Det finns många omtyckta och uppskattade saker på ett kontor men företagsgym är en av de absoluta favoriterna bland kontorsmänniskor. Möjligheten till att kunna få träna under lunch, innan- eller efter arbetstid har fått många att börja motionera. Många av de anställda som har barn upplever stor tacksamhet gentemot företaget. Att få tid till träning och motion är inte alltid så enkelt när man har barn. Många företag erbjuder dessutom sina anställda möjligheter till gruppträning som kan skapar gemenskap och är en aktivitet som uppskattas av de som ej kan eller vill träna själva.