Favoriter efter jobbet

Att ha en balans mellan arbete och fritid har under de senaste åren kommit att bli ännu viktigare än förut. Det är under fritiden som möjlighet till avslappning, umgänge med familj och vänner samt egentid ges. Att dessutom umgås med arbetskollegor, och ta en after work efter arbetstid har blivit allt mer acceptabelt.

After work uppkom i början av 1990-talet, men det är först under de senaste åren som termen har börjat användas flitigt och tillämpas lite överallt. Med after work menas att man direkt efter arbetet tillsammans med arbetskamrater går ut på krogen eller en restaurang. När man går på after work kliver man ut ur arbetsrollen och intar en bekvämare och mer avslappnad roll. Att ta en öl eller ett glas vin efter jobbet för att koppla av tillsammans med kollegorna har kommit att förvandlas till en favorit efter jobbet, som många ser framemot och längtar till. After work skapar skratt, nöje och dessutom samhörighet mellan kollegorna. Detta kan vara en orsak till att många arbetskamrater dessutom har börjat umgås mer privat och tillsammans med varandras familjer. Det gäller bara att inte låta alkoholen ta över de positiva aspekterna av after work och det blir jobbigt att stiga upp dagen efter.
Andra aktiviteter med arbetskollegorna
En annan favoritaktivitet som kollegorna gärna ägnar sig åt tillsammans efter jobbet är sport. Att sporta och idrotta tillsammans är ett annat sätt att skapa vi känsla. Om man vill få den där extra hjälpen kan man också anlita en personlig tränare. Andra gruppaktiviteter som arbetskollegor tycker om att ägna sig åt är föreläsningar och seminarier. Dessa fritidsaktiviteter och sociala träffar välkomnas av många.Favoriter efter jobbet 11

Det sociala umgänget efter arbetstid med kollegor skapar inte endast starkare grupper och samhörighet, utan leder även till att nya kontakter och möjligheter skapas. Det är inte bara arbetskamraterna som ser fördelar med träffar och umgänge efter arbetstid, företagen gynnas också av att de anställda lär sig att nätverka med varandra. Medarbetare som tycker om varandra och som kan samverka presterar bättre och mår bättre. De som ofta gynnas mycket av dessa träffar är nya medarbetarna. Tack vare träffarna kan de lära kännas sina kollegor bättre och skaffa ett bredare nätverk.