Var kreativ – få ett lyckligare liv

Genom att leva kreativt kan man få ett betydligt lyckligare liv. Studier visar att de som ägnar sig åt kreativa sysslor mår bättre och trivs bättre i livet. Till skillnad från de som mest sitter still och till Little boy in art classexempel tittar på TV har de som ägnar sig åt måleri, skrivande eller musik ofta bättre hälsa och bättre relationer med sin omgivning. Det kan finnas många förklaringar till detta. Att göra något kreativt skapar ofta tillfredsställelse hos individen och det stimulerar både hjärnan och psyket. Många är dessutom kreativa tillsammans med andra och den sociala faktorn är förmodligen väldigt viktig i sammanhanget.

Att vara kreativ behöver inte vara svårt

Det finns många faktorer som spelar roll för hur lyckliga vi blir. Studier visar att Viktigast är goda relationer. Att ha många och nära vänner och att känna en samhörighet med släkt eller vänner är grundläggande. Det gör att vi mår bra och vi har också någon att dela svårigheter med. På andra plats efter att ha goda relationer kommer förmodligen kreativiteten när det gäller hur lyckliga vi är. Att antingen på jobbet eller på fritiden få ägna sig åt kreativa sysslor är väldigt avgörande för hur vi mår och hur vi trivs. Och det behöver inte vara svårt. Vem som helst kan börja skriva, måla eller spela något instrument. Det är varken dyrt eller komplicerat att börja.

Kreativitet kan också vara komplicerat

Men det är inte alltid bara enkelt att vara kreativ. Många kreativa människor beskriver hur de våndas över sitt eget skapande. Ibland kan det handla Young man making Rangoli on the occasion of Diwaliom att man inte blir nöjd med det man har skapat. Andra gånger är det själv processen som är jobbig. Att vara kreativ är på något sätt att ge sig ut i det okända. Man vet inte var man kommer att landa. Detta kan skapa en osäkerhet hos många och det kan vara denna osäkerhet som gör att många drar sig för att vara kreativa. Men den som vågar och försöker finner ofta att det är värt mödan.