Släpp alla krav

Har du någonsin råkat ut för den? Den där inre rösten som hela tiden påpekar att du borde göra färdigt något nu, vare sig det handlar om att städa, laga mat eller kanske ringa någon du helst inte vill prata med. Hur den där rösten ibland kan växa sig så stark att det till och med kan bli svårt att sova om nätterna. Du borde. Du måste. Du har inte. Du kan inte. Många gånger kan den givetvis ha rätt och vissa saker borde vi kanske ta tag i förr snarare än senare. Fast många gånger är den bara på upprepning, som om den bannade ett olydigt barn.

Varför finns alla krav?

För många krav påverkar hälsan då vi kan bli konstant uppstressade. Vi kan även få svårt att sova och spänner hos så vi får ont i nacken och axlarna. Vi kan också bli deprimerade och oroliga av för mycket krav. För att kunna släppa på onödiga krav måste vi ta reda på varför den där rösten finns där. Vad vill den? Är kraven vi ställer oss själva baserade på verkligheten, eller är det baserat på en oro inför framtiden? Ta reda på om du katastroftänker. Följ tanken från kravet till sista ledet. Vad händer om du inte följer kravet? Är det verkligen sant att det kommer hända något katastrofalt om du inte gör vad den inre rösten säger, precis nu?

Kartlägg och släpp

Är det du som har satt kraven, eller är det någon annan som har satt dem åt dig? Är det en förälder, en gammal lärare eller någon annan auktoritetsfigur som har påpekat att dessa krav gäller? Rannsaka dig själv och skriv sedan ner på papper vilka krav du ställer på dig själv och var de kom ifrån. Om inte du har ställt dem, vem har gjort det, och gäller de verkligen i ditt liv? När vi har benat ut vad för slags krav vi egentligen bär på, och varför de finns där, kan vi även släppa dem. Det kan leda till att våra liv känns lättare, luftigare och mer fyllda med genuin glädje.