Mindfulness i olika former

Att leta efter moderiktiga kläder från sail racing barn och att lyssna på nyheterna är exempel på aktiviteter som vi kan göra lite halvhjärtat, kanske medan vi dessutom är sysselsatta med något annat. I västvärlden har det blivit så att vi allt oftare gör flera saker på en och samma gång, kanske för att vi är stressade. Mindfulness är en slags motkultur till detta och handlar om att göra saker helhjärtat. De olika idéer och praktiker som kopplas till mindfulness har anor som sträcker sig långt bakåt i tiden. Men begreppet är modernt och mindfulness-rörelsen är tillgänglig för vem som helst.

Allt handlar om närvaro

De två sammanslagna orden i mindfulness beskriver ett tillstånd där vi är koncentrerade på en enda sak. Att vara uppfylld av det vi sysslar med är i regel ett framgångsrecept, det vi gör helhjärtat blir helt enkelt bättre än när vi slarvar oss fram genom en massa parallella uppgifter. Man kan alltså betrakta fågelfrön och teleobjektiv som mindfulness om vi bara närmar oss dessa ämnen eller använder dem utan att tänka på eller göra annat på samma gång. Om man långsamt börjar öva sig i mindfulness kan man säga att sinnet programmeras till att bli mer uppmärksamt i varje enskilt ögonblick och det är en känsla som många tycker är väldigt eftersträvansvärd. Därmed inte sagt att mindfulness är en patentlösning på alla våra problem i vardagen. Ibland måste man helt enkelt använda sin simultankapacitet och göra flera saker samtidigt eftersom livet kräver det av oss. Mindfulness handlar för många om att leva i ett lite lugnare tempo med mindre stress och onödiga moment. Mindfulness är ingen enhetlig rörelse utan det finns många som arbetar med detta koncept och tolkar det lite olika.

Mindfulness, buddhism och meditation

Inom flera religiösa traditioner har man i två tusen år strävat mot samma mål som dem som inspireras av det som idag kallas mindfulness. Mindfulness handlar dock inte om trosdogmer utan det är mer inriktat på att man ska hitta perspektiv och tillvägagångssätt som höjer livskvalitén. Det finns dock flera skolor inom buddhismen som också handlar väldigt lite om tro men desto mer om individens upplevelse och utveckling. Där är meditation ofta en mycket viktig metod och det är många som förknippar mindfulness med olika meditationsövningar. Det här alltså begrepp som inte alltid är så lätta att hålla isär. Generellt kan man dock säga att buddhism kräver lite mer av dem som följer en viss lära men att mindfulness går att tillämpa oavsett var i livet man befinner sig och oavsett vilken kultur man hör till. Många som börjar med mindfulness och meditation hittar senare hem i buddhismen eftersom man där kan gå på djupet och hitta sociala kontexter där det är möjligt att ge stillhet och närvaro fullt fokus.