Meditera

Meditation kan hjälpa dig med allt, från att få en vardag med mindre stress och ångest till att investera i fastigheter eller förbättra din sömn. Att fatta ett beslut om att börja meditera kan bli det bästa beslut du tagit. Här följer en enkel guide för hur du kan komma igång med några tips som är bra att tänka på.

Så här kommer du igång med meditation

Meditation är på en gång en fantastisk utmaning och väldigt enkelt. För att komma igång med det behöver du så lite som mellan 5-10 minuter fri tid och en tyst och lugn plats att vara på.

  • 1. Börja din meditationssession genom att sätta eller lägga dig ned någonstans. Sätt gärna din mobiltelefon på flygplansläge men behåll den på för att kunna sätta en timer (börja med sessioner som varar i mellan 5-10 minuter). Det spelar egentligen ingen roll om du sitter eller ligger ned. Skälet till att det rekommenderas att du ska sitta upp är för att du inte ska somna; om du har lätt för att göra det är det bäst att du sitter upp.
  • 2. När du börjar meditera kan du ha öppna eller slutna ögon, men bestäm dig för vilket innan du börjar och kör på det resten av sessionen. Börjar meditera gör du genom att rikta all din uppmärksamhet mot din andning. Räkna varje andetag såhär: inandning 1, utandning 2, inandning 3, utandning 4 o.s.v. upp till 10. När du nått tio börjar du om.
  • 3. Du kommer med största sannolikhet att tappa fokus flera gånger. Det gör ingenting. Varje gång du märker att du tappat fokus återför du din uppmärksamhet till andningen och börjar räkna dina in- och utandningar enligt mallen ovan.
  • 4. Återupprepa att fokusera om på andningen tills din timer ringer. När sessionen är över är det bra om du tar någon minut extra till att känna efter hur det känns i kroppen jämfört med hur det kändes innan du mediterade.

Tips att tänka på

En av de vanligaste missuppfattningarna är att meditation handlar om att sitta still och tänka på ”ingenting”. Om du någon gång försökt tänka på ingenting så vet du att det i princip är omöjligt. Faktum är att tankar flyger genom våra huvuden hela tiden och att det är svårt att stänga av med en medveten ansträngning. Om du istället börjar öva på att fokusera på din andning enligt beskrivningen ovan kommer att du komma närmare till att lyckas stänga av flödet av tankar och få bättre kontroll över dem.

Det kanske viktigaste tipset av de alla är att inte komplicera meditationen för mycket. Meningen är att det ska vara en väg till avkoppling som med tiden utvecklas till en inre upptäcktsfärd. Låt det vara så enkelt det bara går.